లగడపాటి సంక్షేమ పథకాలకే ఓటు ఇచ్చేశారు

Date:18/05/2019 విజయవాడ ముచ్చట్లు: ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు బయటకు వస్తాయి. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ను ప్రకటించేందుకు జాతీయ మీడియా సిద్ధమయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు ఎలా ఉంటాయనే ఆసక్తి సర్వత్రా

Read more