అమరావతి ముచ్చట్లు: ఇప్పుడు స్మార్ట్‌ఫోన్ స్నాచింగ్ అనేది సర్వసాధారణంగా మారింది. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే వెనుక నుంచి ఎవరైనా వచ్చి ఎప్పుడు ఫోన్‌ లాక్కుంటారో చెప్పాల్సిన పనిలేదు.ఇలాంటి సంఘటన మీకు తెలిసిన వారికైనా లేదా […]