సిరుల పంటే..   కృష్ణా ముచ్చట్లు:   సుడి తిరిగింది.. లక్ కలిసింది.. రెండు చేపలతో ఓ జాలరి లక్షాధికారిగా మారాడు. ఐదు, ఆరు నెలలు కష్టపడితే వచ్చే సొమ్ము ఒక్క రోజులోనే వచ్చింది. […]