వడగాల్పుల హెచ్చరిక

Date:21/05/2019 అమరావతి ముచ్చట్లు: రాష్ట్రంలో వడగాల్పులు మళ్లీ పెరగనున్నాయి. ఈ నెల 25 నుండి 29 వరకు వడగాల్పులు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. ప్రధానంగా గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయని  రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్

Read more