మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు త్వరలో అందుబాటులోకి మందు

ఇక ఇన్సూలిన్ ను సూదిలా గుచ్చుకునే వారికి ఉపశమనం Date:04/01/2020 న్యూఢిల్లీ ముచ్చట్లు: రోజూ టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారా? తీవ్రమైన మధుమేహం ఉంటే ప్రతీ రోజు ఇన్సూలిన్ ను సూదిలా గుచ్చుకునే వారు ఎందరో.. ఇక ఈ

Read more