తెలుగుబాషా పండితులు మల్లేశ్వరరావుకు తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి చైర్మన్‌ నందిని సిద్దారెడ్డిచే సన్మానం

Telangana Sahitya Akademi chairman Nandini Siddha Reddy will be honored by Malayalee scholars Maleswara RaoTelangana Sahitya Akademi chairman Nandini Siddha Reddy will be honored by Malayalee scholars Maleswara Rao

Telangana Sahitya Akademi chairman Nandini Siddha Reddy will be honored by Malayalee scholars Maleswara Rao

Date:25/02/2018

 

Tags: Telangana Sahitya Akademi chairman Nandini Siddha Reddy will be honored by Malayalee scholars Maleswara Rao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *