బస్సులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన కలెక్టర్

The collector who opened the bags flag lamp

The collector who opened the bags flag lamp

Date:16/09/2018

కడప ముచ్చట్లు:

గుంటూరులొ నిర్వహించనున్న పెట్టుబడిలేని వ్యవసాయంపై సదస్సుకు కడప నుంచి బయలుదేరిన రైతులు.బస్సులను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన కలెక్టర్ హరికిరణ్.

the-collector-who-opened-the-bags-flag-lamp
the-collector-who-opened-the-bags-flag-lamp

నగర దర్శిని – నగర వికాసం

Tags:The collector who opened the bags flag lamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *