తిరుమలలో మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ

The former prime minister in the Tirumalai Deve Gowda

The former prime minister in the Tirumalai Deve Gowda

Date:18/05/2018

తిరుమల ముచ్చట్లు:

తిరుమలలో మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు స్వాగతం ఏర్పాట్లు చేసి, తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.

Tags: The former prime minister in the Tirumalai Deve Gowda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *