ఋగ్వేదం అంటే దేవతలని అర్థం

Date:22/10/2018
చతుర్వేదాలు హిందూమతానికి ఆధారభూతాలు. ఇవి లోకంలో అతి ప్రాచీనమైన గ్రంథాలు.. అయితే, ఎప్పుడు ఆవిష్కరింపబడ్డాయో ఎవరికీ తెలీదు. కాకపోతే ఎనిమిది లేక తొమ్మిది వేల ఏళ్ల కిందటవని కచ్చితంగా చెప్పగలం. కానీ నేటికీ నిత్యనూతనంగానే ఉన్నాయి. ఋషులు ఆవిష్కరించిన ఆ సత్యాలను తదనంతర కాలంలో వ్యాసమహర్షి నాలుగు భాగాలుగా క్రోడీకరించారు. అవే ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణవేదం. వీటిలో ఋగ్వేదం దేవతాస్తుతి పరాలైన మంత్రాల సమూహం. ఋగ్వేదం అంటే దేవతలని కూడా అర్థం. ఇందులో ముఖ్యమైన దేవతలు ౩౩ మంది. సాధారణ మానవ శరీర ఆకారాలే వీరికి ఉన్నాయి. ఇంద్రుడు, సూర్యుడు, వరుణుడు, మిత్రుడు, అగ్ని
ఇందులో ప్రముఖ దేవతలు.
అందరి ఆశయాలు ఒక్కటిగా ఉండి, హృదయం, ఆలోచన విధానం మంచివిగా ఉండాలని, సత్యమార్గంలో నడిచి, అందరూ ఒక్కటేననే ఏకత్వాన్ని ఋగ్వేద భోదిస్తుంది. దీని ప్రధాన ఆశయం ఇదే. అందరు ఒక్కటే, అందరు భగవంతుని అంశలేనని, అందరిలోని ఆత్మస్వరూపుడు ఒక్కడేనని, భేదం పనికిరాదని పేర్కొంటోంది. విశాలభావాన్ని మరిచి, భేదాలను అభివృద్ధి చేసుకొని సంకుచిత జీవనం గడుపుతున్న వారిలో విశాలత్వం,ఏకత్వాన్ని ఋగ్వేదం చాటింది.
వేదాలలోను అత్యంత పురాతనమై ఋగ్వేదం.. ఇది ప్రధానంగా యాగాలలో దేవతాహ్వానానికి ఉపయోగింపబడింది. ఋక్కుల రూపంలో ఉండే దీనిని దేవ వేదంగా పేర్కొన్నారు. యజుర్వేదం మానవులకు, సామవేదం పితరులకు అని మనుస్మృతి వివరిస్తుంది.
శౌనక మహర్షి ఋగ్వేదంలో 10,580 ఋక్కులున్నట్లు వర్ణించాడు. ఋగ్వేదం పద్యరూపంలో ఉంటుంది. ఇందులో శాకల, వాష్కల, అశ్వలాయన, మండూకాయన, శాంఖ్యాయన అనే ఐదు రుక్కులు ప్రధానమైనవి. అయితే, శాంఖ్యాయన, మండూకాయన, వాష్కల లభ్యం కాలేదు. ఋగ్వేదం రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అష్టకాలు వాటిలో అధ్యాయాలు వాటిలో వర్గాలు ఉంటాయి. రెండో భాగాన్ని మండలాలుగా విభజించారు. మండలాలలో అనువాకాలూ వాటిలో సూక్తులుగా విభజింపబడ్డాయి. మొత్తం 1017 సూక్తాలలో 10,580 ఋక్కులలో 1,53,826 శబ్ధాలు వాటిలో 4,32,000 అక్షరాలు ఉన్నట్లు శౌకన మహర్షి వర్ణించారు. ఈ అక్షరాలు కలియుగంలోని సంవత్సరాలు ఒకటేనని భావన.
ఋగ్వేదంలో కొన్ని సూక్తాలు పురాణ గాథలుగా వర్ణించబడ్డాయి.
ఋగ్వేదం అనేక స్త్రోత్రాలు ఉన్నాయి. ఋగ్వేదంలోని దశమ సూక్తంలోని పురుష సూక్తం విశేషంగా ప్రశంసిలందుకుంది. ఋగ్వేదంలో సామాజిక ప్రవర్తన గురించి చక్కగా వర్ణించారు. ఋగ్వేదం కామితార్ధాలను తీర్చే వేదం. వర్షాలు కోసం పర్జస్య పఠించాలని సూచించింది. జూదం ఆడకూడదని అనేక సూక్తాలు బోధించాయి. కొన్నింటిలో జూదమాడిన వ్యక్తి వర్ణన ఉంది. ఋగ్వేదంపై శంకరాచార్యులు ప్రశంసలు కురిపించారు. ‘అనోభద్రా క్రతవో యంతు విశ్వత’ అనే సూక్త పఠనం
మానవులను దీర్గాయుష్షులను చేస్తుంది.
ఋగ్వేదంలోని ప్రథమ మండలంలోని అశ్వనీ సూక్తంలో అశ్వనీ దేవతలు చేసిన చికిత్సల గురించి వర్ణించారు. యుద్ధంలో తన రెండు కాళ్లు కోల్పోయిన ఖేలుడు అనే రాజు భార్య, అగస్త్యముని సలహాతో అశ్వనీ దేవతలను ప్రార్థించగా, వారు ఆమెకు లోహంతో చేసిన కృత్రి కాళ్లను అమర్చినట్లు పేర్కొన్నారు. దధీచి మహర్షికి ఇంద్రుడు ఉపదేశించిన మంత్రం గురించి తెలుసుకోవడానికి అశ్వినీ దేవతలు ఆయనకు తలను వేరుచేసి జంతువు తలను అతికించారు. అనంతరం ఆయన నుంచి ‘ప్రవర్ణ’అనే మంత్రాన్ని గ్రహించి, ఇంద్రుడు దధీచి ముని తల నరకగానే అశ్వినీ దేవతలు ఆయనకు తిరిగి దానిని అతికించినట్లు తెలిపారు. ఇలాంటి అతిసూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన శస్త్ర చికిత్సలు ఋగ్వేదంలో తెలియజేశారు.
వేదాలలోను అత్యంత పురాతనమై ఋగ్వేదం.. ఇది ప్రధానంగా యాగాలలో దేవతాహ్వానానికి ఉపయోగింపబడింది. ఋక్కుల రూపంలో ఉండే దీనిని దేవ వేదంగా పేర్కొన్నారు. యజుర్వేదం మానవులకు, సామవేదం పితరులకు అని మనుస్మృతి వివరిస్తుంది. శౌనక మహర్షి ఋగ్వేదంలో 10,580 ఋక్కులున్నట్లు వర్ణించాడు. ఋగ్వేదం పద్యరూపంలో ఉంటుంది. ఇందులో శాకల, వాష్కల, అశ్వలాయన, మండూకాయన, శాంఖ్యాయన అనే ఐదు రుక్కులు ప్రధానమైనవి. అయితే, శాంఖ్యాయన, మండూకాయన, వాష్కల లభ్యం కాలేదు.
ఋగ్వేదం రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి అష్టకాలు వాటిలో అధ్యాయాలు వాటిలో వర్గాలు ఉంటాయి. రెండో భాగాన్ని మండలాలుగా విభజించారు. మండలాలలో అనువాకాలూ వాటిలో సూక్తులుగా విభజింపబడ్డాయి. మొత్తం 1017 సూక్తాలలో 10,580 ఋక్కులలో 1,53,826 శబ్ధాలు వాటిలో 4,32,000 అక్షరాలు ఉన్నట్లు శౌకన మహర్షి వర్ణించారు. ఈ అక్షరాలు కలియుగంలోని సంవత్సరాలు ఒకటేనని భావన.
Tags:The Rigveda means the gods

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *