ఆ ఊరంతా కరెంట్ షాక్

– ఎక్కడ తాకినా కరెంట్ షాక్

 

వెదురు కుప్పం ముచ్చట్లు:


ఇంటి గోడలు, వస్తువులు, పర్నీచర్లకు కరెంట్ సరఫరా అవడంతో భయపడుతున్న గ్రామస్తులు. నిన్నటి రాత్రి నుంచి ఇదే పరిస్థితి. ఇళ్లకు వెళ్ళ లేక ఆరుబయటే ఉంటున్న గ్రామస్తులు. అధికారులకు చెప్పినా స్పందించని వైనం. వెదురు కుప్పం మండలం నల్ల వెంగన పల్లి పంచాయతీ మిట్టూరు లో ఏమి జరుగుతోంది.

 

Tags:The whole town was shocked

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *