తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరకు చాటు

తిరుపతి ముచ్చట్లు:

 

మంగళవారం తిరుపతి తాతయ్యగుంట గంగమ్మ జాతరకు చాటు పెట్టడం జరిగింది.

 

Tags: Tirupati Tatayagunta Gangama Jataraku Chatu

Leave A Reply

Your email address will not be published.