రేపు వైశాఖ మాస పౌర్ణమి గరుడ వాహన సేవ

తిరుమల ముచ్చట్లు:

రాత్రి 7 గంటలకు గరుడ వాహనం పై భక్తులుకు దర్శనం ఇవ్వనున్న మలయప్పస్వామి.

 

Tags: Tomorrow Vaishakh month full moon Garuda Vahana Seva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *