నగర దర్శిని – నగర వికాసం

Urban scene - location development

Urban scene - location development

Date:16/09/2018

కడప ముచ్చట్లు:

నగరం 2 వ డివిడిన్ పాత కడప లో జరిగిన నగర దర్శిని నగర వికాసం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టీడీపి జిల్లా అధ్యక్షులు ఆర్.శ్రీనివాస రెడ్డి (వాసు),ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది.

మంత్రి సమక్షంలో పలువురు పార్టీలో చేరిక….

Tags:Urban scene – location development

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *